واتر پروف بتن

مواد  ضد آب کننده بتن

واتر پروف نوعی ماده آب بند کننده می باشد که تمام مقطع بتن را به جسمی آبگریز تبدیل می نماید.

انواع واتر پروف بتن

مایع

برای آب بندی و نفوذناپذیر ساختن انواع ملات های بنایی و دوغاب کاری می باشد

پودری

با سایر ذرات میکرونیزه ، فیلر ضد آب موثری برای پر نمودن فضاهای خالی ناشی از کسری فیلر سنگدانه ها می باشد. قابلیت آب‌ گریزی شدیدجایگیری در فضاهای خالی و منافذ مویینهآب‌بندی و جلوگیری از ورود یون‌های مخرب نظیر یون کلر به داخل بتن

موارد کاربرد واتر پروف بتن

جهت ضد آب نمودن بتن استخرها ، مخازن آب، سبتیکجهت ضدآب نمودن بتن تصفیه خانه های آب و فاضلابآب بندی سازه های زیرزمینی و فوندانسیون هامحافظت و آب بندی کانال های انتقال آب

Posted on