گرانولار

گرانولار نوعی سنگ معدنی است.گرانولار یکی از اوناع سنگ‌های پرلیت است.

گرانولار ساختاری همانند شکر دارد.

این سنگ معدنی معمولا به رنگ زرد نخودی دیده می‌شود اما در برخی از مواقع این سنگ به رنگ‌های خاکستری، قهوه‌ای و مشکی نیز دیده شده است.

ساختار سلول‌های این سنگ قابل تغییر است.

یعنی دانه‌های ریز درون این سنگ بطور آشکار در حال انبساط و انتقباض هستند.

ویزگی های گرانولار

گرماضد حریق و اشتعالغیر قابل فاسد شدنوزن کم و مقاومت بالاقابلیت شکستن و تبدیل به قطعات کوچکترو…

کاربرد

ساخت سرامیک: در ساخت سرامیک به چند عنصر اصلی به نام‌های سیلیس ، آلکانی و آلومینیوم نیاز است.

تمامی عنصرهای گفته شده به راحتی در گرانولار موجود می‌باشند. به همین دلیل در ساخت سرامیک و تهیه لعاب رنگی از گرانولار استفاده می‌شود.

کاربرد گرانولار به عنوان صافی: در برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از گرانولار منبسط به عنوان صافی استفاده می‌شود. مثال برای جدا سازی باکتری‌ها از آب، پالایش آبمیوه، ساخت شکر و… گرانولار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استفاده گرانولار در ساختمان سازی: در ساختمان سازی نیز می‌توان گرانولار را همراه با سیمان و آب مخلوط نمود و مورد استفاده قرار داد.

Posted on