ویفر

ویفر / Wafer / لایه لایه / برش نازک
سطوحی که از روی هم قرا ر گرفتن قطعات ورقه ای ، نازک و مسطح تولید میشود. لایه ها میتواند از مواد مختلف باشد در این حالت سطح حاصل ورقه ای ضخیم تر با مجوعه ویژگی های همه لایه های نازک است .
در صنایع الکترونیک ، غذائی ، سرامیک ، چوب ، مقوا و…. کاربرد دارد.
مثلا تخته لایه یک ویفر چوبی محسوب می گردد.
بهترین و ساده ترین مثال برای درک مطلب ،  بیسکویت ویفر است.
بیسکویت ویفر از چند لایه مختلف تشکیل یافته که هریک ویژگی خود را در این ترکیب دارد.استحکام ، مزه ، طمع ، حجم دهنده و… ویژگی هر لایه است.

ویفر

 

Posted on