پرلیت

یکی از انواع سنگ‌های معدنی .

پرلیت سنگی است با ظاهر شیشه‌ای که انواع مختلفی دارد. انواع پرلیت عبارتند از:

پرلیت کلاسیکی، پرلیت پامیسی، پرلیت گرانولار و پرلیت تجاری.

Posted on