نقشه یک دوهزارم

نقشه 1.2000

نقشه یو تی ام تهیه شده با مقیاس 1.2000

نقشه ۱.۲۰۰۰ از جمله نقشه‌هایی است که تهیه‌ آن برای ساخت و ساز ضروری تلقی می‌شود‌.و از جمله مدارکی است که باید به شهرداری ارائه شود.

عدد ۱.۲۰۰۰ در واقع مقیاس این نقشه است  به این معنا است که پارامترهای موجود در نقشه ۲۰۰۰ برابر کوچکتر از اندازه واقعیشان می‌باشند. یعنی هر یک سانتی متر بر روی نقشه معادل ۲ متر در زمین واقعی است

از ویژگی‌های ضروری و بارز نقشه ۱.۲۰۰۰ این است که این نقشه‌ها می‌توانند ریزترین جزئیات را نشان داده و احتمال ورود ملک به حریم همسایه، معابر و خیابان‌ها را کاهش دهند. با افزایش دقت در ساخت و ساز به مراتب دعوا‌های ملکی کاهش پیدا می‌کند و انسجام و هماهنگی بافت شهری حفظ می ‌شود.

Posted on