کفشور خطی

Linear Shower Drains

ازانواع کفشور که بصورت طولی و مستطیل شکل است

کفشور خطی تایل اینسرت ، کفشور خطی پلاستیکی (پلیمری) ، کفشور خطی استیل  از انواع کفشور خطی است

ابعاد کفشور خطی بسته به کاربری و محدودیت های فضای مورد استفاده  متغیر باشد،  و حتی در سایز های دلخواه هم امکان پدیر است .

کفشور خطی

 

 

Posted on