پلاستیک ABS

 

پلاستیک ای بی اس

مخفف  Acrylonitrile butadiene styrene (آکریلونیتریل بوتادین استایرن)
یک پلاستیک ارزان قیمت مهندسی است که جزء پلاستیک‌های گرمانرم بوده

Posted on