سنگ مرمریت اعلمی

سنگ مرمریت اعلمی

معادن سنگ مرمریت اعلمی در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد واقع‌شده است.

این سنگ دارای زمینه کرم تا بژ می‌باشد که سورت‌های مختلفی دارد برای استحکام بخشیدن به این سنگ برای براقیت آن از رزین و اپوکسی استفاده می‌کنند . این سنگ جلاپذیری خوبی دارد از سنگ اعلمی در سنگ‌فرش و نمای داخلی ساختمان استفاده می‌شود.

Posted on