معمار تجربی

شخصی است که توانایی انجام کلیه امور ساخت و ساز را بصورت تجربی سوابق حرفه ای و بدون مدرک تحصیلی مرتبط دارد.

مرجع ارزیابی و صدور مجوز فعالیت معمار تجربی سازماننظام کاردانی است

 

Posted on