پی پوسته ای

پی سلولی

پی با شکل و طراحی خاص.
ازانواع پی ویژه .این نوع پی ها بار سازه را به واسطه شکل خود به زمین منتقل می کنندو حجم آنها تاثیری در انتقال بار ندارد.این نوع پی ها به عنوان پی برج های خیلی بلند به کار می روند و طراحی آنها مشکل است.

در پی  پوسته ای از صفحات متناوب و متقاطع برای تامین مقاومت در برابر نیروهای برشی و لنگرهای خمشی و نيز تامين سختي كافي  استفاده می‌شود. این نوع پی های ویژه سبب صرفه جویی در احجام بتن و آرماتور مصرفی نیز می‌شود.

پی های پوسته ای به شکل های مخروطی ، کروی ، سهموی ، هرمی و .. طراحی میشوند.
بهترین مثال برای درک پی پوسته ای شانه تخم مرغ است که شکل آن مقاومت آنرا فوق العاده زیاد میکند و یا کارتن که با لایه سینوسی میان آن استحکام و مقاومت کارتن چند برابر میشود.

عملکرد پی های پوسته ای به گونه ای است که بار را به سبب شکل آن منتقل می کنند و حجم و یا جرم آن ها در انتقال بار تاثیری ندارد ويژگي هاي فرمي روسازه عاملي تعيين كننده در انتخاب شكل اين پي ها مي باشد لذا طراحی آنها مشکل است.

معمولاً بعنوان پی برج های بلند بکار میرود.

پی پوسته ای

پی پوسته ای پی پوسته ای پی پوسته ای پی پوسته ای پی پوسته ای پی پوسته ای پی پوسته ایپی پوسته ای

 

 

 

 

Posted on