نیوجرسی

حفاظ بتنی / گارد بلوک /جدول ترافیکی /جداکنندهٔ جرسی / بلوک جرسی/ بلوک نیوجرسی / Jersey barrier

بلوک های بزرگ و سنگین ازجنس بتن و یا پلاستیک برای جداکردن مسیرهای ترافیک جاده‌ها از یکدیگر و یا مسدودسازی معابر یا جاده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نیوجرسی

این قطعات وزن زیادی دارند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت برخورد خودرو، آسیب کمتری به آن وارد شود و در عین حال، مانع عبور خودرو به مسیر مقابل و تصادف می شوند.

این قطعات در دههٔ ۱۹۵۰ میلادی در مؤسسهٔ فنّاوری استیونز و به سفارش ادارهٔ ایالتیِ بزرگراه‌های نیوجرسی در ایالت نیوجرسی طراحی شدند و نام‌گذاری آنها بر این اساس است.

نیوجرسی

نیوجرسی

Posted on