پمپ بتن زمینی

Ground Pump/ پمپ خطی/ Line Pump

از انواع پمپ بتن  ، در پمپ بتن زمینی ، مجموعه‌ای از لوله‌های فولادی یا لاستیکی به صورت دستی از محل قرارگیری پمپ تا محل بتن‌ریزی بصورت خطی در راستای افقی و عمودی ، بهم وصل می‌شوند.

انواع پمپ بتن زمینی

پمپ بتن ثابت

تراک پمپ بتن

در  پمپ بتن زمینی نیز مانند پمپ بتن هوائی ، تخلیه بتن به درون قیف توسط تراک میکسر صورت می‌گیرد.

Posted on