بتن واتر پروف

بتن ناتراوا / بتن ضد آب

اگر در طرح اختلاط  بتن ، مواد  واتر پروف بتن  اضافه شود. بتن مقاوم در مقابل نفود آب میگردد.

بتن واترپروف کیفیت آبگریز را ارائه می دهد، آب را دفع می کند تا سازه را خشک نگه دارد یا از آسیب به اجزای حساس به آب مانند میلگرد جلوگیری کند.

Posted on