رنگ پلی استر

رزین پلی استر اشباع شده و هیچگونه روان کننده یا مواد شیمیایی دیگری در آن وجود ندارد. رنگ پلی استر به ظاهر بی رنگ ولی خاصیت محافظت کنندگی خوبی دارد. اکنون از رنگ پلی استر جلا دادن به چوب استفاده میشود.

انواع رنگ پلی استر

رنگ نیم پلی استر

رنگ تمام پلی استر.

 

 

Posted on