ماسه بادی

ماسه با دانه بندی بسیار ریز در دو نوع کویری و ساحلی میباشد در صنعت ساختمان کاربرد زیادی دارد.

Posted on