پمپ شاتکریت

دستگاه شاتکریت ، پمپ ویژه پاشیدن بتن شاتکریت

سیستم این پمپ دارای سوپاپ معمولی یا توپی با سیلندرهای کوتاه‌تر است. این پیکربندی، حجم بتن خروجی در هر سیکل را کاهش داده، تعداد رفت و برگشت‌های پیستون و سرعت آن را افزایش می‌دهد.

Posted on