کلاستروفوبیا

تنگنا هراسی

به معنای ترس و هراس از محیط های تنگ و بسته می باشد.

افرادی که دچار اختلال کلاستروفوبیا هستند ، زمانی که در مکان های بسته یا شلوغ قرار می گیرند به شدت وحشت زده می شوند.

مکان هایی مثل آسانسور ، مترو ، اتوبوس ، اتاق های کوچک ، دستگاه ام ار آی (MRI)و …..

Posted on