ایر واشر

هواشور / دستگاهی است که برای خنک کردن هوا از روش پاشش پودر آب روی هوای عبوری از دستگاه استفاده می کند. ایرواشرها می توانند به صورت یک دستگاه مستقل و یا به عنوان جزئی از هواساز و دیگر سیستم تهویه مطبوع مورد استفاده قرار گیرند.

ایرواشرها را می توان در اکثر نقاط و شهرهای ایران و خاورمیانه که در تابستان دارای آب و هوای خشک (رطوبت نسبی هوا کمتر از 40% تا 45% ) هستند، مورد استفاده قرار داد.

از آنجا که عملکرد سرمایشی ایرواشرها مبتنی بر روش سرمایش تبخیری (مانند کولرهای آبی) می باشد، نباید از آنها انتظار ایجاد سرمایش قوی مانند سیستم های سرمایش تراکمی یا جذبی یا داکت اسپلیت ها و اسپلیت ها را داشته باشیم.

ایرواشرها دارای انواع آپارتمانی و صنعتی بوده که در مدل های افقی یا عمودی، روبروزن یا بالا زن، ارائه می شوند.

به انگلیسی : Air Washer

Posted on