تابلو فرمان آسانسور

تابلو فرمان آسانسور یکی از مهم ترین بخش های آسانسور است، که می توان آن را مرکز پردازش سیستم دانست، زیرا فرمان های لازم از طریق مدار فرمان، به موتور فرستاده می شود و نیز عملکرد موتور و مجموعه آسانسور وابسته به دستورات تابلو فرمان است.

دو نوع متداول  تابلو فرمان عبارتند از:

تابلو های فرمان دو سرعته (AC2)

تابلو های فرمان درایو دار(vvvf).

وظایف تابلو فرمان آسانسور

کنترل جهت حرکت و سرعت موتور اصلی
پردازش درخواست ها از کابین و طبقات آسانسور
کنترل تجهیزات الکتریکی مانند: ترمز ها و سوئیچ ها، درب کابین و …
نظارت دقیق بر حرکت کابین آسانسور و حفظ ایمنی های لازم
پاسخگویی و پردازش درخواست های الکتریکی بخش های مختلف آسانسور
حفاظت الکتریکی از تجهیزات آسانسور
تشخیص وضعیت ها و موقعیت های کابین در هر لحظه

اجزاء تابلو فرمان

برد اصلی IMC
برد I/O ( تنظیم شده جهت طبقات و نمایش طبقه)
برد کابین CAB
برد تغذیه و شارژ باطری IPS
برد کنترل بار و فاز LPC

البته ترمینال ها، منبع تغذیه، فیوز ها و جعبه رویزیون که معولا بر روی کابین نصب می شود، از دیگر اجزاء تابلو فرمان آسانسور می باشد.

Posted on