کندانسور تبخیری

کندانسور تبخیری در واقع این نوع کندانسور ترکیبی از کندانسور آبی و کندانسور هوائی و برج خنک کن می باشد که به صورت یک دستگاه ساخته شده است .

در کندانسورهای تبخیری هم از آب و هم از هوا استفاده می شودو آب از تشتک پایینی کندانسور به نازلهای آن پمپ شده و بعد از پاشیده شدن بر روی کویل کندانسور ، مجددا به تشتک می ریزد . هوا نیز به وسیله دمنده ای که در بالای کندانسور قرار گرفته از پایین کندانسور مکیده شده و از بالای آن خارج می شود.

Posted on