اقتصاد مهندسی

Engineering Economics

ارزیابی سیستماتیک  ارزشمندی اقتصادی راه‌حل‌های ارائه‌شده به مسائل مهندسی است.

یوجین گرانت (Eugene Grant) نویسنده  کتاب مبانی اقتصاد مهندسی (Principles of Engineering Economy)  در سال ۱۹۳۰ میلادی منتشر شد.را پدر اقتصاد مهندسی،میدانند.

مهندسی اقتصاد به مطالعه و کاربرد اصول، تکنیک‌ها و ابزارهای مهندسی در طراحی، تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی سیستم‌ها و روندهای اقتصادی می‌پردازد. هدف اصلی مهندسی اقتصاد، بهبود عملکرد، کارایی و پایداری سیستم‌های اقتصادی است.

مهندسان اقتصادی از ابزارها و متدهای محاسباتی، مدل‌سازی، تحلیل داده‌ها و بهینه‌سازی برای تحلیل مسائل اقتصادی و اتخاذ تصمیمات بهتر در زمینه‌هایی مانند سیستم‌های تولید، توزیع منابع، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع اقتصادی استفاده می‌کنند.

 

Posted on