تی ری وی اف

درایو ای سی/ درایو AC / درایور تی ری وی اف /VVVF / 3VF

این درایو به موتور قابلیت تغییر سرعت و گشتاور را می دهد. اینورتر آسانسور تغییر سرعت را با تغییر سطح و کنترل فرکانس و ولتاژ انجام می دهد، بنابراین در این نوع از آسانسورها شاهد تغییرات ناگهانی در سرعت آسانسور و ایجاد شوک و لرزش در کابین آسانسور نیستیم.
در تابلو فرمان های درایوردار، سرعت موتور تدریجی افزایش و کاهش پیدا می کند.. به همین دلیل در کابین این آسانسور مسافرین تکان و لرزشی را احساس نمی کنند.
امروزه تابلو فرمان درایوردار بسیار بیشتر از تابلو فرمان دو سرعته مورد استقبال قرار میگیرد.
در موتور های الکتریکی با تبدیل جریان متناوب تک فاز یا سه فاز به جریان مستقیم (DC)  و تبدیل مجدد آن توسط اینورتر  به شکل سه فاز متناوب (AC) با فرکانس و دامنه ی متغیر می توان سرعت یك موتور AC سه فاز را كنترل كرد بدون آنكه قدرت و گشتاور موتور كاهش یابد.
در واقع برق یکبار یکسو (DC) و سپس مجددا برای تغذیه موتور بصورت متناوب (AC) با فرکانس و مقدار ولتاژ دلخواه تبدیل می شود.

مزایای تابلو فرمان درایودار

کاهش مصرف انرژی
کاهش استهلاک موتور گیربکس و قطعات دیگر
جلوگیری ازشوک استارت و استپ آسانسورمی باشد.

Posted on