رله الکترومکانیکی

EMR / Electro mechanical relay

همان‌گونه که از نامشان پیداست، رله الکترومغناطیسی هستند که شار مغناطیسی تولیدی حاصل از یک ولتاژ پایین DC یا AC‌ را به نیروی مکانیکی کششی تبدیل می‌کنند و کنتاکت‌های الکتریکی درون رله را کنترل می‌کنند.

رایج‌ترین نوع رله‌های الکترومکانیکی از یک کویل یا سیم‌پیچ انرژی دهنده به نام مدار اولیه  تشکیل شده‌اند که به دور یک هسته آهنی با قابلیت نفوذپذیری پیچانده می‌شود.

این هسته آهنی از یک بخش ثابت به نام یوغ و یک فنر متحرک  تشکیل می‌شود که تحت تاثیر مدار میدان مغناطیسی حرکت کرده و کنتاکت‌های الکتریکی را باز و بسته میکند .

مزایای رله الکترومکانیکی بر رله حالت جامد

  • زمانی بروز مشکل برای رله الکترومکانیکی  کنتاکت های خروجی در حالت باز باقی می ماند.در رله حالت جامد در حالت بسته یا همان اتصال کوتاه باقی می ماند و می تواند برای بسیاری از مدارات مسئله ی پر خطر و حتی خط قرمز محسوب شود.
  • رله الکترومکانیکی  می توانند تا 4 کنتاکت خروجی دوتایی ( باز و بسته) داشته باشند. اما رله حالت جامد معمولی تنها یک کنتاکت خروجی نرمال باز دارند.
  • در رله الکترومکانیکی زمانی که یک کنتاکت باز است فاصله ی هوایی وجود داشته و هیچ جریان نشتی وجود ندارد.در رله حالت جامد چون جنس کنتاکت ها از مدارات نیمه هادی ساخته شده است امکان ایجاد جریان نشتی وجود دارد. یعنی زمانی که کنتاکت باز است، ممکن است به صورت کامل باز نباشد. و زمانی که بسته است هم به همین صورت. این موضوع می تواند منجر به ایجاد خطا یا اتلاف انرژی در مدار شود
  • رله الکترومکانیکی  نسبت به رله حالت جامد حرارت بسیار کمتری تولید می کنند.حرارت ایجاد شده در رله حالت جامد حین کار موجب آسیب رساندن و سوختن رله می شود. البته با استفاده از فن و هیت سینک می توان حرارت ناشی از کارکرد رله را تا حد چشمگیری کاهش داد.
  • در پروژه هایی که موتور و ترانس دارند و جریان اولیه ی بالایی می کشند مقاوم تر بوده و نسبت به رله حالت جامد  انتخاب مناسبتری هستند.
  • در قسمت خروجی انعطاف بیشتری دارد. مثلا از یک رله الکترومکانیکی در خروجی می توان در رنج 50 میلی آمپر تا 25 آمپر در حالت AC یا DC استفاده کرد. در همین محدوده اگر از رله حالت جامد استفاده کنیم نیاز به انتخاب 3 یا 4 مدل مختلف داریم.
  • در مقایسه با رله حالت جامد قمیت ارزانتری دارند.
Posted on