مکانیک خاک

Soil mechanics

مکانیک خاک شاخه‌ای از مهندسی است که به توضیح رفتار خاک می‌پردازد.مکانیک خاک پایهٔ علمی لازم برای تحلیل و طراحی در مهندسی خاک و پی را فراهم می‌کند.مکانیک خاک برای تحلیل تغییر شکل‌ها، یا حرکت سیالات در سازه‌های طبیعی یا ساختگی که از خاک ساخته شده‌اند یا زیربنای خاکی دارند یا سازه‌هایی که در زیرخاک مدفون شده‌اند بکار می‌رود.

 

Posted on