مکاترونیک

مکاترونیک شاخه ای از مهندسی است در زمینه طراحی و ساخت و نگهداری محصولاتی که اجزا الکتریکی و مکانیکی دارد.

این واژه از دو بخش «مکا» مخفف مکانیسم و «ترونیک» مخفف الکترونیک ترکیب شده است.

در سال ۱۹۶۹ این اصطلاح توسط مهندس تسترو موری ( Tetsuro Mori) ساخته شد تا همکاری بین کنترل سیستم های الکترونیکی و ماشین های مکانیکی را توضیح دهد.

به طور خلاصه می توان گفت: مکاترونیک یک مجموعهٔ بین‌رشته‌ای تلفیقی از رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کنترل، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مولکولی (از نانوشیمی و بیولوژی) پدیدآمده‌است.

هدف مکاترونیک این است که به سیستم‌های ساده‌تر، ارزان‌تر، راحت‌تر و انعطاف‌پذیرتر دست یابیم.

رشته مهندسی مکاترونیک که دید جامعی از علوم مهندسی (الکترونیک – مکانیک – کامپیوتر) دارد می‌تواند بر اجرای طرح‌های مهندسی، نظارت داشته و برای آنها برنامه‌ریزی نمایند.

 

Posted on