چشـم انداز توسـعه شهر تهران

ترسیم طرح جامع تهران از شهر تهران سال 1404

——————————————————-

چشم انداز توسعه بلند مدت شهر تهران

چشم انداز توسعه بلندمدت شهر تهران، که سيماي مطلوب شهر در افق طرح و ميثاقي براي توسعه پايدار کلانشهر تهران و پايتخت کشور است، هماهنگ با چشم انداز بيست ساله کشور، مبتني بر آرمان هاي زير است:

1 : تهران؛ شهري با اصالت و هويت ايراني – اسلامي (شهري که براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان مي يابد)

2 : تهران؛ شهري دانش پايه، هوشمند و جهاني

3 : تهران؛ شهري سرسبز و زيبا، شاداب و سرزنده با فضاهاي عمومي متنوع و گسترده

4 : تهران؛ شهري امن و مقاوم در برابر انواع آسيب¬ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح

5 : تهران؛ شهري پايدار و منسجم با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغت

6 : تهران؛ شهري روان با رفاه عمومي و زيرساخت¬هاي مناسب، همراه با تعديل نابرابري ها و تأمين عادلانه کليه حقوق شهروندي

7 : تهران؛ کلانشهري با عملکرد هاي ملي و جهاني و با اقتصادي مدرن و مرکزيت امور فرهنگي – پژوهشي و سياسي در سطح کشور، و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسياي جنوب غربي

(برگرفته از طرح جامع تهران )

Posted on