معماری منظر

معماری لند اسکیپ / معماری چشم‌انداز / معماری منظر / Landscape architecture

طراحی فضاهای خارجی یک ساختمان ، نشانه‌های دیدنی و سازه‌ها برای دستیابی به نتایج زیست‌محیطی ، اجتماعی-رفتاری یا زیبایی‌شناسی است.

معماری چشم‌انداز می‌تواند مربوط به یک بنا، پارک (بوستان) و غیره باشد.

این رشته تلفیقی از علوم مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری است که به طراحی و فضاسازی در محیط باز می‌پردازد.

معمار منظر باید بر موارد زیر بنایی و ساختاری فضاهای خارجی مثل زه کشی ، خاکبرداری ، ایجاد یا رفع اختلاف ارتفاع ، ساخت دریاچه و رودخانه مصنوعی ، پوشش های گیاهی ، طراحی مسیر های حرکتی و …. اشنایی کامل داشته باشد.

معماری منظر طراحی منظر را نیز شامل می‌شود.

 

Posted on