آیش

زمین آیش‌شده زمینی است که به‎منظور استراحت و احیاء خاک برای یک دوره‌ی معین بدون کشت رها شود. یعنی در یک دوره‌ی زمانی خاص (معمولاً یک تا پنج سال) و براساس نوع محصول در یک یا چند زمین کشاورزی کشت تناوبی انجام نمی‎شود.

Posted on