واحد اداری

مکان‌هایی هستند كه فعاليت اداری يك ارگان يا سازمان شامل دولتی يا شخصی در آن انجام می‌شود.

 

 

Posted on