واحد مذهبی

کاربری این اماکن صرفا برای انجام اعمال و فعالیت‌های مذهبی است و در فرآیند طراحی عمدتا تفاوت زیادی در استراکچر ساختمان با انواع دیگر آن‌ها دارند همانند طراحی یک مسجد یا کلیسا و …

Posted on