حادثه

حادثه واقعه‌ای است غیرعمد که به طور غیر منتظره‌ای اتفاق می‌افتد و موجب وارد شدن خسارات مالی و یا صدمه‌ی جانی می‌شود.

 

 

Posted on