مرمت و بازسازی

هرگونه تعمیر اساسی  ساختمان نظير تعويض سقف یا هر یک از اعضای اصلی سازه‌ای یا بازسازی ساختمان‌هایی که بر اثر عوامل مختلف مستهلک یا تخریب شده‌اند.

Posted on