ملک کلنگی

املاک فرسوده ، قدیمی  که زمان زیادی از ساخت آنها گذشته باشد  را کلنگی می نامند. اعیانی  چنین املاکی  ارزش چندانی ندارند و هنگام خرید و فروش ، فقط قیمت عرصه را در نظر می گیرند.

Posted on