سنگ صادراتی

سنگ های داخلی که کیفیتی بسیار متمایز دارد و از رنج قیمتی بالایی نیز برخوردار است و برای صادرات استفاده می شود

Posted on