آنتونی گودی

Antoni Gaudí

آنتونی گودی معمار او کل زندگی حرفه ای خود را در بارسلونا گذراند که مشهورترین آن کلیسای ساگرادا فامیلیاست.

 

 

Posted on