ارو سارینن

اِرو سارینن

معمار امریکایی فنلاندی والاصل

او که در زمان زندگی‌اش از سوی معماران هم‌دوره نادیده گرفته می‌شد و گاه مورد تمسخر قرار می‌گرفت امروزه به عنوان یکی از استادان معماری آمریکایی سدهٔ بیستم به‌شمار می‌آید

در طرح های خود از منحنی های گسترده استفاده کرد

ساختمان پایانهٔ شمارهٔ پنج فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی (JFK) نیویورک از آثار ارو سارینن می باشد.

Posted on