معماری مینی مالیست

Minimalism

سبک معماری مینیمالیسم

ساده‌گرایی .کمینه‌گرایی . هنر کمینه . هنر موجز

این سبک در سال ۱۹۲۰  آغاز شد. . طراحی مینیمال به شدت تحت تاثیر معماری سنتی ژاپن قرار دارد. طراحی‌های او عمدتاً شامل سقف‌های مستطیلی ساده، پلان‌های بدون پیچیدگی و بدون تجملات است.بر اساس سادگی و بدون هیچ پیچیدگی است.

لودویگ میس ون در روهه   از اولین معمارانی بود که از اصول مینیمالی در طراحی‌های خود استفاده کرد

جمله ی معروف او  ” کمتر، بیشتر است. “

در واقع به عنوان بیانیه ای غیر رسمی برای طراحی مینیمالیستی به حساب می آید.

از اصول معماری مینیمال می‌توان سادگی در عملکرد و فرم، فضاهای تمیز و پرنور، پوشش ساده دیوارها و استفاده از حداقل امکانات را نام برد. هدف در مینیمالیسم خلق فضاهای جذاب و پر مفهوم در عین سادگی با استفاده از حداقل امکانات می‌باشد. هنرمند مینیمال با حذف چیزهای اضافه و غیرضروری به خلق فضا می‌پردازد.

Posted on