اسکار نیمایر

Oscar Niemeyer

اسکار  نیمایر یک معمار بسیار خلاق و مشهور برزیلی است. او یکی  از مشهورترین معماران جهان حال حاضر به شمار می رود در توسعه طراحی مدرن قرون وسطی نقش اساسی داشته است.

اسکار نیمایر با تلفیق سبک فرانک گری و زاها حدید توانست سبکی بین المللی و بسیار زیبا ایجاد کند. اسکار نیمایر یکی از برجسته ترین معماران پروژه ساخت UN در شهر نیویورک است.

می توان گفت مهم ترین اثر او خانه کاساداس کانوس (Casa das Canoas) است که در سال 1951 بنا شده است. سبک او در زمینه معماری مدرن بسیار طرفدار دارد.

 

 

 

Posted on