جین گنگ

Jeanne Gang

جین گنگ یکی از معروف ترین معماران زن دنیاست.

دو ساختمان بلتد و معروفی که  که توسط  جین گنگ؛ ساخته شده اند  ساختمان Acqua، آسمان خراش مسکونی 82 طبقه در داون تاون شیکاگو و برج ویستا 93 طبقه در شیکاگو هستند.

هر دو این ساختمان نمای فوق العاده زیبایی دارند فرم های نامنظم با الگویی خاص در نمای آنها به کار رفته است

 

 

Posted on