شیگرو بان

Shigeru Ban

از مشهورترین معماران جهان که ژاپنی است.

او ابداع کننده استفاده مبتکرانه از کاغذ، مقوا و چوب برای طراحی و معماری به کمک شیوه های ساخت و ساز سنتی در ژاپن است که از نمونه های آن می توان به صفحات شوجی (Shoji Screens) برای درب ها، پنجره ها و تقسیم کننده های اتاق ها اشاره کرد

 

 

Posted on