محمد کریم‌ پیرنیا

محمد کریم پیرنیا فارع التحصیل هنر و معماری

او کتب و مقالات بسیار در مورد سبک‌ شناسی و معماری اصیل و سنتی ایرانی تألیف کرده‌ است و بدین دلیل او را پدر معماری سنتی ایران می‌دانند.

Posted on