سنگ مرمریت جوشقان شهیادی

سنگ مرمریت جوشقان شهیادی

 

معدن این سنگ در استان اصفهان شهرستان میمه می‌باشد.

 

سنگ مرمریت جوشقان شهیادی دارای تم سفید می‌باشد سنگ جوشقان در درجات سوپر به رنگ سفید می‌باشد که خال‌های نوک‌مدادی در آن دیده می‌شود و در درجات پایین‌تر آن به رنگ‌های صورتی که به گل کالباسی معروف است دیده می‌شود . کاربرد سنگ صلصالی به‌طور کل در دیوارهای داخلی ساختمان می‌توان استفاده کرد .

 

 

Posted on