نسرین فقیه

نسرین فقیه شاید از اولین معماران زن شناخته‌شده‌ی ایرانی می باشد.

تخصصش طراحی موزه است. اگر خانه طراحی کند، سقف‌اش شیبدار است و سازه‌اش چوب.

دکترای معماری‌اش را درسال ۱۹۶۹م از دانشگاه ونیز گرفت. در سال ۱۹۷۳م در رشته‌ی طراحی محیط از مدرسه‌ی معماری دانشگاه یِیل فارغ‌التحصیل شد. سپس به ایران آمد.

در سال ۱۳۶۲، یعنی ۱۹۸۲م از ایران خارج و به فرانسه رفت،

و با آغاز به کار دفترش فعالیت‌های معماری‌اش را آغاز کرد. مرمت و طراحی داخلی موزه‌ی اورسی و هچنین بازسازی گنیجنه دائم ژرژپمپیدو از تجارب او در آن سال‌ها است.

مدیریت طرح تفصیلی اصفهان پیش از انقلاب برای مهندسین مشاور ارگانیک ، طراحی دهکده‌ی خانواده خلیلی به همراه سهراب رفعت، خانه‌ی پیکاسو، برج چیتگر و خانه‌ای در شیب تند ازجمله آثار اوست.

Posted on