سختی

سختی، میزان مقاومت سطح ماده در برابر تغییر شکل دائم یا پلاستیک (غیر الاستیک) است.

نباید ، سفتی و استحکام با یکدیگر اشتباه گرفته شده و به جای یکدیگر استفاده گردند.

مثل ، سخت بودن بتن ، سفت بودن پیچ ، استحکام بنا

انواع سختی

هاردنس

صلبیت

 

Hardness

به معنای سختی شیمیایی یک ماده است که ناشی از ترکیب‌بندی و فرمول شیمایی ماده بوده و از خواص و ذاتی یک ماده می­باشد.

الماس سخت‌ترین ماده طبیعی شناخته شده می‌باشد.

 

stiffness

صلبیت ، شقی یا صلابت.

به معنای سختی فیزیکی است و درمورد یک ماده به کار نمی­رود و مربوط به یک جسم یا المان یا ماژول است و با شکل سطح مقطع و طول جسم و دیگر پارامترهای فیزیکی و همچنین مدول الاستیسیته در ارتباط است.

انواع سختی صلبی

سختی محوری

سختی خمشی

سختی برشی

سختی پیچشی

 

 

 

Posted on