برج ویلیس

برج ویلیس  واقع در شیکاگو آمریکا

این برج که یکی از بلندترین ساختمان های جهان است یک ساختمان اداری است که توسط

Sears, Roebuck و Company ساخته شد.

برج سیرز هم نامیده میشود

ساخت این بنا از سال 970 آغاز شد و در سال 1973واحدها تحویل مستاحران گردید

این ساختمان 110 طبقه دارد و ارتفاع آن 442 متر است.

علاوه بر بتن در ساخت این بنا از قاب های فولای هم استفاده شده است که نوسان های جانبی ناشی از نیروی باد را محدود می کنند

 

 

Posted on