کندانسینگ یونیت هوا خنک

کندانسینگ یونیت هوایی

در کندانسینگ یونیت هوا خنک کندانسور از طریق انرژی هوا، عمل خنک سازی محیط را انجام می‌ دهد.  این نوع سیستم ها بیشتر برای مکان های مسکونی که حجم هوای آن بالا نیست مناسب تر می باشد.

 

Posted on