ویبره بدنه برقی

الکترو ویبره

 

از ویبره بدنه برقی بتن جهت ایجاد ضربه در قالب تونل مترو، تونل های شهری و ویبره بدنه قالب های پل های هوایی و دیواره رمپ و لوپ ها و قالب بدنه بتون سد استفاده می گردد.

ویبره برقی بتن در انواع 750 ، 1000 ، 1500 و 3000 دور و با قدرت ضربه زنی 10 کیلوگرم الی 10000 کیلوگرم تولید میگردد.

در ضربه زنی کم موتور ویبره تکفاز و در ضربه زنی بالا ویبره بدنه یا ویبره قالب سه فاز متداول است.

 

Posted on