بیل مکانیکی

Excavator

از انواع ماشین‌های سنگین عمرانی  است. در زمینه عملیات خاکبرداری ، راه سازی ، ساختمان و حفر کانال آب لوله و تاسیسات و .. کاربرد دارد.

شامل بازوی مفصلی ، باکت ، کابین گردان می باشد.

بیل مکانیکی در دونوع زنجیری و چرخ لاستیکی  می‌باشد.

Posted on