کانتینر

container

کانتینر اتاقک  فلزی بزرگ و مستحکم و با ابعاد استاندارد  میباشد که اعلب برای حمل و نقل کالا  با قطار یا کشتی یا هواپیما یا کامیون مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع کانتینر

کانتینر ۲۰ فوت استاندارد
کانتینر ۴۰ فوت استاندارد
کانتینر ۲۰ فوت روباز
کانتینر ۴۰ فوت روباز
کانتینر پهلو باز
کانتینر تاشو
کانتینر مخزن و تانکر
کانتینر حمل هوایی
کانتینر یخچالی

واحد شمارش کانتیر TEU مخفف واژه‌ی twenty-foot equivalent unit می‌باشد. tue یک واحد غیر مستقیم برای ظرفیت بار است که به معنای حجمی به اندازه‌ی بیست فوت می‌باشد. این واحد برای توصیف اندازه و حجم کانتینر کاربرد دارد.

معیار احتساب کانتینر، اعم از ۲۰ یا ۴۰ فوت. در این شیوه‌ی محاسبه، براساس و معیار کانتینر ۲۰ فوت، محاسبه انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، یک کانتینر ۴۰ فوت، برابر 2TEU × محاسبه می‌شود.
.
هر هشت  کانتینر گوشه دارای اتصالات پیچشی ضروری برای بلند کردن، انباشته کردن و محکم کردن است.

 

انواع کانتینر 40 فوت

40 فوت استاندارد
40 فوت های کیوب : 20 سانتی متر ارتفاع بیشتری نسبت به کانتینر معمولی دارند
40 فوت یخچالی : برای شرایط دمایی خاصی استفاده می شود.
40 فوت فلت رک : دو ویواره در جلو و عقب دارد و برای حمل بارهای سنگین مناسب است.
40 فوت سقف باز : این کانتینر بدون سقف می باشد و برای حمل بارهای بسیار سنگین قابل استفاده است.
40 فوت واید پالت : عرض بیرونی این کانتینر ها مشابه با کانتینرهای معمولی است اما عرض درونی آن 10 سانتی متر بزرگتر است.
40 فوت های کیوب واید پالت

ابعاد کانتینر ۴۰ فوت بر مبنای سیستم امپریال اندازه گیری می شود که در آن هم ابعاد بیرونی و هم داخلی مشخص خواهد شد.ظرفیت قابل استفاده این کانتینر 67.7 متر مکعب می باشد.در ادامه ابعاد داخلی و بیرونی یک کانتینر ۴۰ فوت آورده شده است:

ابعاد بیرونی(برحسب متر): 12.19 متر طول*2.44 متر عرض* 2.59 متر ارتفاع
ابعاد بیرونی(برحسب فوت): 40 اینچ طول-8 اینچ عرض- 8.6 اینچ ارتفاع
ابعاد داخلی(برحسب متر): 12.025 متر طول*2.352 متر عرض* 2.393 متر ارتفاع
ابعاد داخلی کانتینر ۴۰ فوت(برحسب فوت): 39.6 اینچ طول*7.9 اینچ عرض* 7.10 اینچ ارتفاع

یک کانتینر ۴۰ فوت خالی حدود 3750 کیلوگرم وزن دارد که تا حداکثر وزن 29 تن یعنی 26300 کیلو بار می توان در آن بارگیری

انواع کانتینر 20 فوت

انواع کانتینر 20 فوت شامل موارد زیر می باشد:

کانتینر 20 فوت معمولی
کانتینر 20 فوت با درهای بازشو از همه جهت
کانتینر 20 فوت های کیوب : 2.5 سانتی متر ارتفاع بیشتری داند.
کانتینر 20 فوت با درهای دوطرفه
کانتینر 20 فوت های کیوب با درهای دو طرفه
کانتینر 20 فوت های کیوب با درهای بازشو از همه جهت
کانتینر 20 فوت های کیوب با یک درب جانبی
کانتینر 20 فوت های کیوب فرنیچر باکس
کانتینر 20 فوت سقف باز : این کانتینر بدون سقف می باشد و برای حمل بارهای بسیار سنگین قابل استفاده است.
کانتینر 20 فوت فلت رک : دو ویواره در جلو و عقب دارد و برای حمل بارهای سنگین مناسب است.
کانتینر 20 فوت فلت رک تاشو
کانتینر 20 فوت عایق
کانتینر 20 فوت هوی دیوتی : تا 25 تن قابلیت بارگیری داند.

ابعاد کانتینر ۲۰ فوت

ابعاد کانتینر ۲۰ فوت هم مشابه ۴۰ فوت اندازه گیری می شود.ظرفیت این کانتینر 32.6 متر مکعب بوده و ابعاد بیرون و داخل آن به شکل زیر می باشد:

ابعاد بیرونی(برحسب متر): 6.10 متر طول – 2.44 متر عرض- 2.59 متر ارتفاع
ابعاد بیرونی(برحسب فوت): 20 اینچ طول – 8 اینچ عرض – 8.6 اینچ ارتفاع
ابعاد داخلی(برحسب متر): 5.898 متر طول – 2.352 متر عرض – 2.393 متر ارتفاع
ابعاد داخلی(برحسب فوت): 19.4 اینچ طول – 7.9 اینچ عرض – 7.10 اینچ ارتفاع

هر کانتینر 20 فوت بطور معمول 2300 کیلوگرم وزن دارد و تا 28 تن(25400 کیلوگرم) بار می توان داخل آن جاسازی کرد.

Posted on