سازه فضا کار

سازه خرپایی فضایی

سازه فضاکار یک ساختار سه بعدی، سبک و شبیه خرپا می باشد که مانند میله های کوچک طراحی و به صورت دقیق بر اساس میزان فشاری که باید تحمل کنند، ساخته می شوند. اگر به یک فضاکار توجه داشته باشید، خواهید دید که از قطعات زیادی ساخته شده است که به هر قطعه یک فریم گفته می ‌شود.

استحکام این سازه‌ ها از طریق محاسبه بارهای خمشی وارد شده به سازه محاسبه می شود. بارهای وارده به دو نوع بار کششی و بار فشاری تقسیم می گردند که در طول هر پایه یا فریم منتقل می شوند.

این سازه به عنوان پوششی زیبا در اماکن مختلفی چون نمایشگاه‌ ها، پارک ‌ها و مناطق تفریحی، پاساژهای تجاری بزرگ و … مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع سازه فضاکار

سازه فضاکار با فرم تخت

سازه فضاکار با فرم چلیک

سازه فضاکار با فرم گنبد

سازه فضاکار با فرم دیسکی

سازه فضاکار با فرم هرم

سازه فضاکار با فرم سینوسی

سازه فضاکار با فرم تخت دو طرف شیبدار

سازه فضاکار با فرم نیم قوسی

Posted on